Säännöllinen sadevesikaivon tyhjennys nostaa kiinteistön arvoa

Kaivon kansi.

Jos taloyhtiön sadevesikaivojen tyhjennystä ei tehdä säännöllisesti, leikitään tulella. Pahimmillaan tukkeutuneet sadevesikaivot muodostavat kiinteistön pihalle lammikoita, jotka voivat aiheuttaa rakenne- tai henkilövahinkoja. Kerromme milloin sadevesikaivot kannattaa tyhjentää, mitä se maksaa ja miksi tyhjennysten ennakointi on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää.

Milloin sadevesikaivo kannattaa tyhjentää?

Sadevesikaivoon kerääntyy pihalta normaalisti huleveden mukana hiekoitushiekkaa ja muuta roskaa. Näin ollen sadevesikaivot kannattaa tyhjentää ennen hiekoituskauden alkua tai välittömästi sen jälkeen. Syksyllä ennen kuin lumi tulee, on hyvä aika tarkistaa, että kaivot toimivat. Tämän voi tehdä tunnustelemalla paljonko kaivon pohjalla on sakkaa: ”Jos kyseessä on parkkihallikaivo, niin sieltä ei välttämättä tule kuin kottikärryllinen hiekkaa – mutta isossa kadulla olevassa kaivossa voi olla parikin tonnia tavaraa”, AuraCleanin toimitusjohtaja Marko Hietanen tietää. Suositus sadevesikaivojen tyhjennykselle on vähintään joka toinen vuosi.

Mikä ihmeen hulevesi? Hulevedellä tarkoitetaan sade- ja sulamisvesiä sekä rakennusten perustusten
kuivatusvesiä. Hulevettä syntyy rakennetussa ympäristössä sateen tai lumen sulamisen seurauksena. 

Miksi sadevesikaivon tyhjennys on tärkeää?

Kustannusten pelossa monet kiinteistöt tilaavat sadevesikaivojen tyhjennyksen yleensä vasta sitten, kun kaivot ovat jo täynnä. Pahimmillaan hiekkamassa on tällöin siirtynyt putkistoihin, jonne se ei kuulu. Kaivojen toimimattomuus aiheuttaa vakavia ongelmia kiinteistön turvallisuuteen, kun vesi alkaa lammikoitumaan pihalle. Tämä voi vahingoittaa kiinteistöjä veden valuessa rakenteisiin tai aiheuttaa henkilövahinkoja, jos joku liukastuu pihalla. Korvausvastuu näissä tilanteissa on taloyhtiön.

AuraClean on huolissaan ilmastonmuutoksen aiheuttamasta lisärasituksesta Suomen sadevesikaivoille. YLEn artikkeli vuodelta 2021 kertoo ilmastonmuutoksen Suomessa tuovan mukanaan erityisesti rankkasateita ja tulvia. Lisäksi tulevaisuuden matalapaineet pitävät sisällään enemmän vettä. ”Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi hulevesitulvien määrä kasvaa tulevaisuudessa kaikissa Suomen maakunnissa. Erityisesti riskiä on suuremmissa kaupungeissa, joissa viemäriverkostot eivät kykene vetämään rankkasateiden vesimääriä entiseen tapaan.”

Mitä sadevesikaivon tyhjennys maksaa?

Sadevesikaivojen tyhjennys ei ole monivaiheinen prosessi. Yksi imuauto, jossa on imu-, pesu- ja sulatusmahdollisuudet ja yksi osaava työntekijä riittävät. Lopuksi tietysti huolehditaan jätteen asianmukaisesta poiskuljetuksesta. Palvelun laatu varmistetaan sillä, että sadevesikaivojen tilanne ja mahdolliset toimimattomuudet raportoidaan asiakkaalle kaivokohtaisesti.

  Sadevesikaivon tyhjennyksen vaiheet:

  1. Imuauton tilaus paikalle
  2. Hiekan imeminen kaivosta
  3. Tarvittaessa kaivon huuhtelu
  4. Hiekan poisvienti
  5. Kaivokohtainen raportointi

   Palvelun hinnoittelu on haluttu pitää selkeänä AuraCleanin kumppaneille. Kaivokohtaisessa hinnoittelussa asiakas maksaa tuntiveloituksen sijaan kaivojen määrän mukaan ja päälle tulevat vain jätemaksut. ”Kumppanuuden kanssa haetaan nimenomaan säännöllisyyttä, että voidaan ennaltaehkäistä sadevesikaivojen täyttymisestä syntyviä ongelmia”, Marko painottaa. ”Se vaikuttaa suoraan kiinteistön arvoon, kun piha ei ole märkä ja sadevedet saadaan ohjattua pois rakenteista”.

   Ennakointi on tulevaisuuden sana

   Ilmastonmuutos tuo Suomeen yhä enemmän rankkasateita, jotka aiheuttavat paineita sadevesikaivojen toimivuudelle. Ennakoinnin merkitys kiinteistöjen huolenpidossa on täten tulevaisuudessa yhä suurempi. Säännöllinen sadevesikaivojen tyhjennys on kustannustehokas tapa pitää huolta kiinteistön arvosta ja välttyä ikäviltä yllätyksiltä.

   Kuinka voimme auttaa?

   Asiakkaitamme ovat kiinteistöjen omistajat ja isännöitsijät Turun seudulla, kuten Paimiossa, Raisiossa, Liedossa, Kaarinassa ja Salossa. Tyhjennämme sadevesikaivojen lisäksi myös rasvanerotuskaivot ja teemme viemärihuollot joustavasti.

   Lue lisää kaivojen tyhjennyksestä täältä.
   Ota yhteyttä tai kysy tarjousta täältä.
   Kannattaa ottaa myös meidän LinkedIn, Facebook ja Instagram seurantaan!

   Scroll to Top