Yllätyksiä lattian alla osa 3: Valuva viemäri Vasolla

Kuva Vason omistamasta kiinteistöstä Puutakuja 3, Turku ylhäältä päin. Katot ovat punaiset, keskellä näkyy asfaltoitu parkkipaikka. Ympärillä on vihreää metsää, taivas on sininen ja puolipilvinen.

 

Kuva: Vaso Oy

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy eli Vaso on Turun seudun johtava asumisoikeusasuntojen tarjoaja ja yleishyödyllinen yritys. Yhdessä heidän kiinteistössään havaittiin perusparannuksen yhteydessä vakava viemäriongelma, jonka ratkaisemisessa AuraClean auttoi. Vason kiinteistöpäällikkö, Teppo Heinonen, kertoo, miten projekti hoidettiin maaliin hyvällä yhteistyöllä.

Perusparannus paljasti viemäriongelman

Vason omistamaan asuinkiinteistöön Turun Halisissa, Puutakuja 3, tehtiin perusparannusremonttia keväällä 2022. Kylpyhuoneiden uusimisen yhteydessä lattiakaivoja vaihdettaessa huomattiin, että viemärilinja oli osittain irti. Sen takia putket ja kaivot piti erotella, jolloin osittain irronnut viemärilinja kaiken kukkuraksi romahti kokonaan. Onni onnettomuudessa oli, että tämä romahdus osui perusparannuksen yhteyteen. Koska kiinteistöllä oli rakennustöitä jo meneillään, osa asukkaista majaili tällöin muualla.

Rakennusvalvoja suositteli AuraCleania

“Tietenkin, kun tulee näitä yllättäviä haasteita ja ongelmia vastaan, niin lähdetään heti tutkimaan sekä omia yhteistyöverkostoja että pääurakoitsijoiden ja valvojien verkostoja, jotta löydetään taho, joka pystyy per heti vastaamaan siihen tarpeeseen. Kuitenkin kohde oli asuttu kiinteistö, eli me emme voineet pitkän aikaa pitää siellä viemärilinjoja poissa pelistä. Valvojalla oli jostain toisesta projektista hiljattain kokemusta AuraCleanista ja hän sitten suositteli teitä”, Teppo avaa yhteistyön taustoja.

Isommissa rakennusprojekteissa kuten perusparannuksissa palkataan ulkopuolinen rakennusvalvoja varmistamaan, että muutostyö tehdään vaaditulla tavalla, eikä siitä aiheudu riskejä tai mahdollista vahinkoa taloyhtiölle. Rakennusvalvoja on ikään kuin remontin puolueeton projektijohtaja, joka varmistaa, että asiat sujuvat. 
Lähde: https://www.urakkamaailma.fi/rakennusvalvonta

Viemärinkorjauksen työvaiheet

1. Maa-aineksen poisto
 
Yllättävän viemäriongelman ratkaisemiseksi viemärilinjoja jouduttiin ottamaan esille kahden maavaraisen talon alta. Ensin piti poistaa kaikki täyttömaa-aines, jotta putkimiehet pääsivät käsiksi putkistoihin vaihtaakseen ne uusiin. “Siinä aika nopeasti kuitenkin selvisi, että ensimmäisissä lähdöissä oli hiukan savimassaa, mutta sen jälkeen tuli helpompaa hiekkamassaa. Kokonaisuus eteni hyvin, ja yhteistyö teidän ja putkiurakoitsijan välillä toimi mukavasti”, Teppo kiittelee.

2. Maaperänäytteiden otto
 
Toinen ongelma oli, että maaperään oli päässyt imeytymään “sitä itseään”: osittain jo vuosien saatossa, osittain tässä juuri tapahtuneessa romahduksessa. Maaperänäytteiden avulla selvitettiin, kuinka laajalta alueelta maaperää piti poistaa. Vaso:n tahtotila oli taata talojen turvallisuus ja terveellisyys asukkaille, ettei mitään haitta-aineita pääsisi nousemaan ylöspäin ilmavirtojen tai muun mukana.

3. Maapohjan uudelleentäyttö
 
Viimeisenä vaiheena viemärilinjan korjauksen jälkeen maapohja piti vielä täyttää uudelleen puhaltamalla maamassaa putkiston ympärille. Teppo antaa AuraCleanille erityskiitosta kokonaisvaltaisesta asianhoitamisesta ja rohkeudesta kyseenalaistaa alan normeja. Yleensä uusien, korjattujen putkilinjojen ympärille tuotaisiin automaattisesti saman verran maata takaisin, kuin mitä sieltä on poistettu. Markon ehdotuksesta tilalle laitettiin kuitenkin pienempi määrä sepeliä järkevällä, kustannustehokkaammalla tavalla.

Tiedottamisen tärkeydestä

Puhuttaessa asutusta kiinteistöstä sujuva tiedottaminen tekijöiden, Vason ja asukkaiden välillä on äärettömän tärkeää. Jo asumisoikeuslain myötä Vasolla on tietty ilmoitusvelvollisuus asukkaita kohtaan. Vaso hoitikin yleisinfon asukkaille ja AuraClean taas asuntokohtaisen tiedottamisen vesikatkoista ja viemärien käyttökielloista.

Rehellisyyden nimissä Teppo haluaa sanoa, että yhteydenpidossa oli alkuun pientä tiedonkulkukatkosta valvojan ja paikalla olevien tekijöiden kanssa. Hän epäilee, että siinä oli ehkä liian monta lusikkaa sopassa. “Markolta sain kuitenkin aina viimeisimmän tiedon aikatauluasioihin ja miten eteneminen on sujunut. Aistin, että hän oli aktiivisessa roolissa työntekijöihin, jotka olivat konkreettisesti kiinteistöllä”, Teppo kehuu.

Yhteistyö Vason kanssa jatkuu tulevaisuudessa

Teppo suosittelee AuraCleania oman kokemuksensa perusteella kaikille taloyhtiöille ja kiinteistönomistajille riippumatta siitä, ovatko kyseessä asunnot vai liikehuoneistot:

“Kyllä jäi kaiken kaikkiaan hyvä fiilis semmoisella tavalla, että nyt tietää taas yhden toimijan paremmin, kenen puoleen pystyy kääntymään tämäntyyppisissä kokonaisuuksissa”.

Teppo sanoo olleensa positiivisesti yllättynyt siitä, mitä kaikkea AuraCleanilla on tarjolla. “Hiljattain olisimme tarvinneet yhteen kohteeseen viettokaltevuusmittausta, eikä mistään löytynyt, niin se tuli vähän ikävänä yllätyksenä jälkikäteen, että senkin olisi pystynyt toteuttamaan teidän puoleltanne”, Teppo harmittelee.

AuraClean tarjoaa kiinteistöille muun muassa erilaisia viemäri-, salaoja-, hulevesikanavien puhdistuksia ja kuvantamisia. “Tämän kokemuksen perusteella meille jäi kaiken kaikkiaan hyvä kokemus tästä viemärinkorjausprojektista ja nyt ihan mielenkiinnolla lähdetään miettimään sitten näitä muita teidän tarjoamia palvelukonseptikokonaisuuksia ja sieltä sitten saadaan taas uusia kokemuksia”, Teppo summaa tyytyväisenä.

Jos haluat, ota yhteyttä täältä.
Lue lisää AuraCleanin palveluista kiinteistöille täältä.
Kannattaa ottaa myös meidän LinkedIn, Facebook ja Instagram seurantaan

Jaa:

Scroll to Top